משרדו של עורך דין תעבורה שחר גולדנברג מייצג בערעורים בוועדת הערר שבבית החולים תל השומר על החלטות המכון לרפואת בטיחות בדרכים (מרב"ד) של משרד הבריאות.מרב"ד הינו גוף הכפוף למשרד הבריאות הממליץ למשרד הרישוי לגבי הכשירות הרפואית של נהג בהתאם למצבו הרפואי והנפשי.
משרד הרישוי פועל כמעט תמיד בהתאם להמלצות של מרב"ד כך שרישיון הנהיגה של נהג יכול להינטל ממנו או להיות מוגבל על פי תנאים שמשרד הרישוי קובע.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מיום קבלת ההחלטה של משרד הרישוי ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 30 יום לוועדת הערר על מרב"ד ויש לשלם את האגרה בגין הערעור.יש לצלם את החומר הרפואי ו/או הפסיכולוגי וכל חומר אחר עליו התבסס מרב"ד לצורך ההמלצה למשרד הרישוי של פסילת רישיון הנהיגה. יש לפנות במכתב בקשה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים על מנת לקבל את  המסמכים וזאת בצירוף של הצהרה על ויתור סודיות רפואית כאשר ניתן לקבל את טופס ההצהרה על ויתור סודיות במרב"ד.
יש להבין כי לא ניתן להגיש ערעור אפקטיבי ונכון מבלי שיודעים מהם השיקולים שנשקלו על ידי הרופא , הפסיכולוג או הפסיכיאטר.במקרים רבים ישנה חשיבות לקבל חוות דעת עצמאית מטעם המערער של רופא מומחה / פסיכולוג / פסיכיאטר/ מבחני אישיות שתתמוך בטענה למה יש להשיב לנהג את רישיון הנהיגה ושתסתור את מסקנות מרב"ד.

עורך הדין שהוא מומחה בענייני תעבורה וענייני רפואה שקשורים למרב"ד מגיש בשם המערער ערעור בכתב לוועדת הערר , והדיון בוועדת הערר מתקיים בפני 3 רופאים בכירים שיושבים ומעבדים את החומר הרפואי ואת החומרים הנלווים שקיבלו ממרב"ד ומהמערער ועורך הדין שלו .
במהלך הדיון בוועדה עורך הדין מציג את הטיעונים של המערער בפני וועדת הערר והמערער יכול גם להישאל שאלות באופן ישיר על ידי חברי הוועדה.
ובסופו של הדיון מתקבלות החלטות בנוגע לרישיון הנהיגה של הנהג.
במידה ומתקבלות החלטות על ידי וועדת הערר שאינן מקובלות על המערער ישנה אפשרות לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ולערער על החלטת וועדת הערר. עורך דין תעבורה מרב"ד שחר גולדנברג מתמחה בוועדות ערר ובערעורים מנהליים ונותן שירות מיטבי ללקוחתיו.

לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לעו"ד ונוטריון שחר גולדנברג בטלפון 052-3656873