עורך דין לייפוי כוח מתמשך בראשון לציון

עורך דין ונוטריון ומגשר מוסמך שחר גולדנברג הינו עורך דין המתמחה בדיני משפחה העורך ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון והוא מותאם לדרישות הלקוח לפי רצונותיו וצרכיו.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 קובע כי באמצעות ייפוי כוח מתמשך מתאפשר לבן אדם לקבוע על גורלו ולהחליט מבעוד מועד החלטות על חייו, גופו, רכושו, עניינים רפואיים, עניינים אישיים וזאת במידה וחס ושלום יהפוך להיות אדם שלא מסוגל לקבל החלטות ויתקשה להבין ולנהל את חייו וענייניו השוטפים כתוצאה ממחלה, זקנה, תאונה, מחלת נפש, אלצהיימר , דמנציה וכד'.
החוק קובע כי ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך רק בפני עורך דין שקיבל הסמכה לאחר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריו של בן אדם למנות לאותו בן אדם אפוטרופוס במידה והוא איבד את היכולת להחליט החלטות ולנהל את ענייניו באופן עצמאי, אך התערבות זו של בית המשפט היא לא בהכרח תהיה תואמת לרצון של האדם שמונה לו אפוטרופוס (חסוי), כאשר מי שממונה לאפוטרופוס הוא לא זה שבהכרח ידאג לאינטרסים ולטובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס או לחילופין יכול ובית המשפט ימנה תאגיד אפוטרופסות שאותו בן אדם לא היה מעוניין בו.ומכיוון שבזמן שמוגשת לבית משפט בקשה למינוי אפוטרופוס אז אותו בן אדם כבר "איחר" את הרכבת מכיוון שככל הנראה הוא כבר איבד את הכשרות המשפטית שלו ולא תהיה לו יכולת לבטא את עצמו ואת רצונותיו בפני בית המשפט. וזאת לעומת ייפוי כוח מתמשך שהוא מחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט והוא נעשה בזמן שהאדם מסוגל לקבל החלטות ודעתו צלולה.

יש לציין כי מינוי של אפוטרופוסות על ידי בית המשפט מטיל על האדם שמונה כאפוטרופוס חבות שבדין להגיש פרטה מידי שנה לאפוטרופוס הכללי שמשמעותה דין וחשבון לגבי כלל העניינים הרכושיים , דבר שלא פעם מכביד על האפוטרופוסים והם נרתעים מלקבל על עצמם את המינוי מהחשש הבירוקרטי לעומת ייפוי כוח מתמשך בו האדם הממנה את מיופה הכוח יכול לפטור את מיופה הכוח מלהגיש דין וחשבון לאפוטרופוס הכללי ובכך להימנע מלתת דין וחשבון למדינה.

בייפוי כוח מתמשך יש לממנה את החופש לבחור את זהות המיופה הכוח (האפוטרופוס) וולתת לו הנחיות מקדימות במסגרת מילוי תפקידו. ובכך הממנה יכול להביא לידי ביטוי את משאלות ליבו לאופן בו הוא יחיה בימיו האחרונים.

בייפוי כוח מתמשך יכול אדם להכתיב ולקבוע את התנאים המוקדמים על מנת שייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף.
הממנה יכול לקבוע כי מי כמיופה כוחו יכנס לתפקידו בעת קרות מקרה כזה או אחר ובדרך כלל זה יהיה במצב שהממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר ולקבל החלטות בעצמו.
לממנה יש את האפשרות לקבוע מיופה כוח חליפי או מספר מיופי כוח שיפעלו יחדיו או ביחד ולחוד.

עורך דין שחר גולדנברג מתמחה בענייני משפחה ובעל ניסיון רב בעריכת יפוי כוח מתמשך בראשון לציון.

 

עורך דין ליפוי כוח מתמשך בראשון לציון
עריכת ייפוי כוח מתמשך בראשון לציון אצל עו"ד שמתמחה בדיני משפחה