עורך דין לתביעת מזונות ילדים בראשון לציון

עורך דין ונוטריון ומגשר מוסמך שחר גולדנברג מתמחה בתביעות של מזונות ילדים בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשי"ט – 1959  שקובע שאדם חייב במזונות ילדיו על פי הדין הדתי ,וכשמדובר במזונות ילדים של יהודים ייקבע גובה המזונות על פי עקרונות הדין העברי.

שיעור המזונות שילד זכאי לו הינו בהתאם לצרכיו ובהתאם ליכולת של הוריו.

הדין העברי מחלק ל-3 קטגוריות של מזונות הנגזרים מגילם של הילדים:

קטגוריה ראשונה
הינה  חובתו של אב לזון את ילדיו במזונות באופן מוחלט לילדים עד גיל 6, מה שמכונה "קטני קטנים". מזונות ילדים אלו אינם תלויים ביכולתו הכלכלית של האב, אלא אך ורק בצרכי הילד.

קטגוריה שנייה
הינה של ילדים בגילאים 6 עד 15 , קטגוריית מזונות זו מחולקת ל-2 סוגי מזונות, מזונות הכרחיים ומזונות מעבר לצרכים הכרחיים.
במזונות ההכרחיים ימשיך האב לשאת בנטל לבדו , אך בכל הנוגע למזונות מעבר לצרכים ההכרחיים האם תשתתף בנטל המזונות יחד עם האב וזאת בכפוף ליכולת הכלכלית של האם, כאשר האב והאם זהים מבחינה כלכלית בדרך כלל הם יישאו בנטל המזונות בחלקים שווים .

קטגוריה שלישית הינה מזונות לילדים מגיל  15 ואילך ומדובר בחיוב מזונות מ"דין צדקה", שמשמעותה באופן תיאורטי בלבד,  היא שהילד הקטין יכול לעבוד לפרנסתו.
במקרה דנן  מזונות הילדים יתחלקו בין האב לאם לפי יחס הכנסותיהם.

דמי מזונות ילדים מעל גיל 18 ועד גיל 21 הפסיקה קובעת כי  על פי חזקת הנזקקות בתקופת השרות הצבאי הסדיר בצה"ל האב חייב לספק לילדיו שליש מגובה המזונות ששולמו קודם לכן וזאת מכיוון שהילד המשרת בצבא אינו יכול לפרנס עצמו.

בתי המשפט פוסקים באופן שונה מבתי הדין , ואין נוסחה אחת לקביעת גובה המזונות , לעיתים קורה מצב כי באותו בית משפט יכול שופט אחד לפסוק מזונות בגובה מסוים ושופט אחר יפסוק מזונות בגובה שונה בתיק שיש בו נסיבות דומות.

מזונות של הצרכים ההכרחיים בהם נושא האב לבדו באופן מוחלט מוגדרים כצרכים בסיסיים של קיום ונדרשים לילד לא קשר היכן גר הילד ורמת החיים אליה הורגל.
הרי מדובר בצרכים שבלעדיהם ילד לא יכול להתקיים והינם זהים לכל ילד ללא קשר למצב הסוציואקונומי אליו משתייך וללא קשר היכן הוא גר.
הצרכים  ההכרחיים הינם : מזון, ביגוד, הנעלה ומדור.
הפסיקה קבעה כי גובהה הצרכים הכרחיים כיום הינו כ- 1300 ש"ח לחודש לכל ילד.

כאשר ישנם מספר ילדים ויכולת ההכנסה של האב היא נמוכה אז יש בפסיקה מצבים שנקבעו מזונות לכל ילד נמוכים מהסכום של כ-1300 ₪ , הכל בהתאם לנסיבות ,מספר הילדים,גובה ההכנסה של האם.

צרכים שעל האב והאם לשאת בחלקים שווים: הוצאות רפואיות שאינם חלק מסל התרופות , הוצאות חינוך, מעון.
הסכומים יכולים להשתנות בין מקרה למקרה וזאת מכיוון שלילדים שונים בגילאים שונים יש צרכים שונים.

מדור

לדמי מזונות הילדים יש להוסיף דמי מדור שהינם דמי המגורים ואחזקת הבית , דמי המגורים הינם גובה שכר הדירה + עלויות אחזקת הבית הכוללים עלויות של חשמל , מים ,ארנונה , גז , וועד בית, אינטרנט , טלוויזיה בכבלים, טלפון.

גובה דמי המדור בגין ילד:  אחד הינו 30% מגובה עלויות דמי המגורים + עלות אחזקת הבית.
גובה דמי המדור בגין שני ילדים : 40% מגובה עלויות דמי המגורים + עלות אחזקת הבית .
גובה דמי המדור בגין שלושה ילדים ומעלה : 50% מגובה עלויות דמי המגורים  + עלות אחזקת הבית.

ככל שהיכולת הכלכלית של האב מוגברת יותר כך בית המשפט יהיה נכון להגדיל את הרכיבים הכרוכים בעלויות החזקת הבית ונשיאה בנטל העלויות השונות של הילדים (חוגים, חופשות, בילויים, דמי כיס, החלק היחסי של הילדים בהוצאות החזקת רכב, ,עוזרת , שיעורים פרטיים וכד').

כלל אצבע לקביעת המזונות בסופו של דבר , בית המשפט יערוך בדיקה של כלל הכנסות שיש לגבר וכמה יישאר לו לעצמו למחיתו ולכלכלה שלו לאחר תשלום המזונות, והכל גם באופן יחסי לגובה ההכנסות של האישה.
בית המשפט גם יבדוק האם כל הורה ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלו והוא יכול להביא בחשבון חובות וצרכים מיוחדים של ההורה עצמו.
כאשר רכיב משמעותי מאוד בקביעת גובה המזונות זה אופן חלוקת זמני השהייה של הילדים עם כל הורה, וככל שהחלוקה של זמני השהייה של הקטין עם ההורים תהיה שווה ככה נטל המזונות אמור להיות שווה, עד לידי האפשרות של ביטול המזונות החל מגיל 6.