נוטריון בראשון לציון

נוטריון ועו"ד שחר גולדנברג נותן שירותי נוטריון בראשון לציון והסביבה ושירותים משפטיים בצורה מיטבית ומקצועית.
נוטריון הוא עורך דין שמורשה לכהן כנוטריון בהתאם לתנאים שקבועים בחוק הנוטריונים,תשל"ו-1976 בו מוגדר מי רשאי לשמש כנוטריון ואילו פעולות מותרות לנוטריון לבצע עבור לקוחותיו.
סמכויותיו של הנוטריון קבועות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים והשכר עבור השירות של הנוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים).

להלן סמכויות הנוטריון כפי האמור בחוק :

נוטריון לפני עשיית פעולה נוטריונית כלשהי עבור בן אדם שהוא לא מכיר באופן אישי חייב לברר את זהותו באמצעות דרכון או תעודת זהות כזו שתניח את דעתו של הנוטריון או לחלופין בכל תעודה ציבורית אחרת שיש בה על מנת לשכנע את הנוטריון שיש בה מספיק על מנת לזהות את הבן אדם שעומד מולו ונושא את תמונתו העדכנית. כאשר מדובר בייפוי כוח שמהותו עסקה במקרקעין אז הזיהוי חייב להתבצע על פי תעודת זהות או דרכון.

תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 קובעות כי מסמך נוטריוני יהיה חתום בחותמת של הנוטריון בצירוף חתימת ידו של הנוטריון , וחותם לחץ העשוי ממתכת שמטביע על האישור את שם הנוטריון המלא עם המילים נוטריון בעברית,אנגלית,בצרפתית,ערבית.
המסמך הנוטריוני יהיה מורכב מטופס האישור המתאים לסוג הפעולה הנדרשת על ידי הנוטריון אליה יהיה מצורף המסמך הרלוונטי וכל אלה נקשרים על ידי סרט אדום מבד כשקצוות הסרט מוצמדים למסמך הנוטריוני בעמוד הראשון עם תו אדום (מדבקה אדומה) ועליה מוטבע החותם של הנוטריון.

סעיף 28 לתקנות הנוטריונים קובע כי נוטריון ישמור על סודיות לקוחותיו וכן כל דבר שהובא לידיעתו של הנוטריון במהלך השירות המקצועי אלא אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות.
סעיף 22 לתקנות הנוטריונים קובע כי נוטריון
במסגרת השירות שהוא נותן יפעל בנאמנות ובמסירות, ובמידה והנוטריון נתן שירות למספר אנשים באותו עניין אז חובות הנאמנות שלו תהיה באופן שווה לכולם וזאת ללא קשר ממי קיבל את שכר טרחתו.
סעיף 19 לתקנות הנוטריונים קובע כי התוצאות של פעולה נוטריונית במהלך אישור נוטריוני הוא יהווה ראייה מספקת בהליך משפטי, וזאת ללא כל צורך בראייה נוספת, וכך גם נכון הדבר לדברי הנוטריון למעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפני הנוטריון והכל כאמור באישור הנוטריוני.

משרדו של נוטריון ועורך דין שחר גולדנברג נותן שירות מיטבי במשרדו ומחוץ למשרד בהתאם לחוק כאשר סודיות , יחס אישי, סבלנות ומקצועיות הם בראש מעייניו של נוטריון ועו"ד שחר גולדנברג בעת שהוא נותן שירותים משפטיים כנוטריון בראשון לציון והסביבה.