צוואה

צוואה הינו דרכו האחרונה של אדם לאחר מותו להשאיר לעולם ולמשפחתו את משנתו ולהסדיר בה את כל העניינים הנוגעים לרכושו וחייו.
צוואה הינה מסמך משפטי הקבוע בחוק הירושה ,תשכ"ה-1965 ,והדרך היחידה להורות מה יעשה ברכושו של אדם לאחר לכתו מן העולם של האדם.
היעדר של צוואה מביא לידי חלוקת הרכוש על פי חוק הירושה ומחולק על פי הכללים שנקבעו בחוק ע"י המחוקק , שלא פעם אותם כללים אינם עולים בקנה אחד על פי רצונו של אדם. בלעדי צוואה יכול להיגרם מצב כי היורשים על פי החוק עלולים להיגרר לחילוקי דעות , סכסוכים והתדיינות בבתי משפט , שכתיבת צוואה פשוטה הייתה מונעת את הסיטואציה הקשה.
בכתיבת צוואה יש לראות את פני העתיד ובכך לתת ביטוי מיטבי לרצונו של אדם כך שיחסך ממנו הצורך בשינוי של הצוואה מעת לעת .
צוואה הינה המסמך המשפטי היחיד שיכול לבטל צוואה קודמת ובמידה וברצונו של אדם לשנות את צוואתו עליו לכתוב צוואה חדשה , כאשר הכלל הוא שצוואה אחרונה היא היחידה שתקפה. וכל הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים.
קיימת צוואה הנקראת צוואה הדדית שנעשית ע"י בני זוג בה נערכת הצוואה מתוך הסתמכות הדדית של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר, ולאחר מות אחד מבני הזוג לא ניתן לשנות את הצוואה וכך מובטחת קיומה של הצוואה ההדדית גם לאחר לכתו מן העולם של אחד מבני הזוג.
מומלץ מאוד כי עריכת צוואה תערך ע"י עו"ד ותיחתם בפניו, דבר שיש לו חשיבות רבה בכך שניסיונו של עורך הדין יביא לצמצום ואף למניעה של טעויות או כל ניסיון לטעון כי ישנם פגמים בצוואה , פגמים שיכולים לבוא לידי ביטוי במידה והצוואה לא הייתה ערוכה וכתובה על פי הקריטריונים הכתובים בחוק הירושה ובפסיקה.

לעורך דין שחר גולדנברג יש את הסבלנות וההבנה הנדרשת לשבת עם אדם שמכתיב את צוואתו כך שהצוואה תהיה ברורה , מנוסחת היטב וללא מקום לפרשנות.

עורך דין שחר גולדנברג מסביר ללקוחותיו את מהות החוק ומייעץ להם כיצד לפעול כך שרצונם יקבל ביטוי מקסימלי וממליץ ללקוחותיו להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה שבמחוז מגוריו של הלקוח על מנת להבטיח שהצוואה תהיה זמינה וידועה לכל מי שצריך לדעת לאחר מותו של האדם בנוסף להחזקה הפיזית של הצוואה על ידי מי שהלקוח יבחר.
על מנת להוציא
לפועל את הצוואה לתת לה תוקף חוקי ורשמי יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כמופרט להלן באתר.

עורך דין צוואה ראשון לציון