עורך דין ונוטריון שחר גולדנברג בראשון לציון מתמחה בעריכת צוואות וברשותו ניסיון רב וסבלנות רבה ללקוחותיו המעוניינים לכתוב צוואה.
צוואה הינה דרכו של בן אדם  להשאיר לעולם ולמשפחתו לאחר מותו את משנתו ורצונותיו ולהסדיר בה את כל העניינים הנוגעים לרכושו ולחייו. צוואה הינה מסמך משפטי חשוב מאוד אך במקביל היא יכולה להיות מסמך בעל משמעות רגשית שצריך לדעת כיצד לנסח אותה בצורה נכונה ומכובדת כך שההוראות בצוואה ישתלבו כמקשה אחת בין ההוראות המשפטיות לבין רצונו של המוריש להביע אמירות כאלה ואחרות שאין להן משמעות משפטית. צוואה הינה מסמך משפטי הקבוע בחוק הירושה ,תשכ"ה-1965 ,והדרך היחידה להורות מה יעשה ברכושו של אדם לאחר לכתו מן העולם.

היעדר של צוואה מביא לידי חלוקת הרכוש על פי חוק הירושה ומחולק על פי הכללים שנקבעו בסעיף 10 ו-11 לחוק הירושה כללים שנקבעו על ידי המחוקק , כללים שלא פעם אינם עולים בקנה אחד על פי רצונו של המוריש. ובלעדי צוואה יכול להיגרם מצב כי היורשים על פי דין יזכו בניגוד לרצון מוריש או שהיורשים על פי דין עלולים להיגרר לחילוקי דעות וסכסוכים שיביאו אותם להתדיינות ארוכות בבית המשפט לענייני משפחה. דבר שכתיבת צוואה פשוטה יכולה למנוע סיבוכים וסיטואציות קשות.

בכתיבת צוואה יש לראות את פני העתיד ובכך לתת ביטוי מיטבי לרצונו של אדם כך שיחסך ממנו הצורך בשינוי של הצוואה מעת לעת .
צוואה הינה המסמך המשפטי היחיד שיכול לבטל צוואה קודמת ובמידה וברצונו של אדם לשנות את צוואתו עליו לכתוב צוואה חדשה , כאשר הכלל הוא שצוואה אחרונה היא היחידה שתקפה. וכל הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם בטלים. לכן כל הבטחה בכתב או בעל פה שלא על ידי צוואה בנוגע לרכוש שאמור להגיע למישהו לאחר מות המוריש אינה בתוקף ושווה "כקליפת השום".
במצב של מוריש שאין לו יורשים שהם בני משפחה לפי הקבוע בחוק הירושה ואותו מוריש לא ערך צוואה אז המדינה יורשת את העיזבון שלו ואת כל רכושו.

קיימת צוואה הנקראת צוואה הדדית שנעשית ע"י בני זוג בה נערכת הצוואה מתוך הסתמכות הדדית של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר וזאת בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, בחוק נקבע כי לאחר מות אחד מבני הזוג לא ניתן לשנות את הצוואה וכך מובטחת קיומה של הצוואה ההדדית גם לאחר לכתו מן העולם של אחד מבני הזוג, ולכן זוגות רבים בוחרים בצוואה זו.

ישנם מספר סוגי הוראות שמוריש יכול לצוות בצוואתו לפי חוק הירושה, "יורש במקום יורש" בהתאם לסעיף 41 לחוק הירושה, "יורש אחר יורש" בהתאם לסעיף 42 לחוק הירושה, "יורש על תנאי דוחה" בהתאם לסעיף 43 לחוק הירושה, "יורש על תנאי מפסיק בהתאם לסעיף 44 לחוק הירושה, הוראות בדבר "חיובי יורש" בהתאם לסעיף  לחוק הירושה,  "יורש שמת לפני המוריש" בהתאם לסעיף 49 לחוק הירושה.

הכללים לפירוש צוואה נקבעו בסעף 54 לחוק הירושה הקובע כי צוואה תפורש לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה ושהיא שאינה משתמעת מתוך הצוואה אז כפי שניתן להבין את המשתמע ממנה בהתאם לנסיבות הקיימות.
פרשנות של צוואה המקיימת אותה תמיד תהיה עדיפה על פני פירוש צוואה המבטל אותה וזאת מכיוון שרצון המת המוריש הוא הדבר החשוב ביותר בפרשנות צוואה.

במקרים של ידועים בציבור ישנו את סעיף 55 לחוק הירושה שקובע תנאים של "מעין צוואה" וזאת במצב של גבר ואישה שחיו חיי משפחה במשק בית משותף אחד בתור ידועים בציבור, ולמרות שהם היו לא נשואים אחד לשנייה, ואחד מהם נפטר ובעת הפטירה לא הגבר ולא האישה היו נשואים למישהו אחר, אז במצב הזה יראו את אחד מבני הזוג שנשאר בחיים כאילו היה נשוי לבן זוג שנפטר והוא יורש אותו כמו בעל ואישה נשואים. וכל זאת כמובן בתנאי שלא הושארה צוואה על ידי המוריש שנפטר.

מומלץ מאוד כי עריכת צוואה תערך ע"י עו"ד/נוטריון ותיחתם בפניו, דבר שיש לו חשיבות רבה בכך שניסיונו של עורך הדין יביא לצמצום ואף למניעה של טעויות או כל ניסיון לטעון כי ישנם פגמים בצוואה , פגמים שיכולים לבוא לידי ביטוי במידה והצוואה לא הייתה ערוכה וכתובה על פי הקריטריונים הכתובים בחוק הירושה ובפסיקה.
ישנה אפשרות לעשות צוואה נוטריונית , כאשר לצוואה זו יש יתרונות על פני צוואה בפני עדים וזאת מכיוון שהחוק קובע שצוואה זו נחשבת כצוואה בפני רשות וזאת כאמור בסעיף 22 (ז) לחוק הירושה הקובע כי דין נוטריון כדין שופט.

לעורך דין ונוטריון שחר גולדנברג שמשרדו בראשון לציון יש את הסבלנות וההבנה הנדרשת לשבת עם אדם שמכתיב את צוואתו כך שהצוואה תהיה ברורה , מנוסחת היטב וללא מקום לפרשנות.

עורך דין ונוטריון שחר גולדנברג בראשל"צ מסביר ללקוחותיו את מהות החוק ומייעץ להם כיצד לפעול כך שרצונם יקבל ביטוי מקסימלי וממליץ ללקוחותיו להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה שבמחוז מגוריו של הלקוח על מנת להבטיח שהצוואה תהיה זמינה וידועה לכל מי שצריך לדעת לאחר מותו של האדם בנוסף להחזקה הפיזית של הצוואה על ידי מי שהלקוח יבחר. משרדו של עו"ד ונוטריון שחר גולדנברג נמצא בראשון לציון ועל כן רוב עבודתו מתבצעת מול הרשם לענייני ירושה בתל אביב שאחראי על כל אזור תל אביב והמרכז.