שימוע – הימנעות מהגשת כתב אישום לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982 קובע כי בעבירות מסוג פשע התביעה תשלח לחשוד הודעה בה תהיה כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהציג לה טיעונים בבקשה מנומקת שתסביר מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום.

על עורך הדין לעיין בחומר החקירה ולבצע עיבוד וניתוח מעמיק כך שיהיה ניתן לפרוט לתביעה מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום.
המציאות מלמדת כי לאחר מעורבות של עורך דין פלילי מקצועי בתיק , התביעה נמנעת מהגשת כתב אישום בחלק מסוים מהתיקים ובתיקים שכן מוגשים כתבי אישום לרוב כתב האישום מעודן ומכיל סעיפי אישום חמורים פחות ממה שהתכוונה התביעה להגיש מלכתחילה.

ישנה חשיבות עליונה במעורבות של עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי לצורך השימוע מכיוון שתוצאות שמושגות בהליכים המקדמיים של השימוע יהווה בסיס להמשך כאשר מוגש כתב אישום.
במקרים שחשוד מוותר על זכות השימוע התביעה יכולה להתקבע עם קונספציה שלילית והלך רוח לא טוב על הנאשם ומוגש כתב אישום חמור והכל בגלל שקולו של החשוד לא נשמע , ולאחר הגשת כתב האישום יש קושי רב לשנות את הקיבעון המחשבתי של התביעה.

לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לעו"ד ונוטריון שחר גולדנברג בטלפון 052-3656873

שימוע - הימנעות מהגשת כתב אישום