תצהיר ואימות חתימה של נוטריון/עו"ד בראשון לציון

נוטריון ועורך דין שחר גולדנברג נותן שירותי נוטריון בראשון לציון ושירותים משפטיים בצורה מיטבית ומקצועית תוך מתן תשומת לב לפרטים ויחס אישי.

אנשים נדרשים להציג בפני מוסדות ממשלתיים וארגונים תצהיר או אימות חתימה בעניין זה או אחר.
התצהיר או אימות החתימה צריכים להיות בכתב לאחר שהבן אדם זוהה באמצעות תעודת זהות על ידי עורך הדין או נוטריון (בהתאם לצורך) והוא הוזהר שעליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
ובנוכחות העורך דין/נוטריון הוא חתם על תצהיר/אימות חתימה ועורך הדין/נוטריון אישר בחתימת ידו ובחותמתו שהבן אדם חתם בפניו.

משרדו של עורך דין ונוטריון שחר גולדנברג נותן שירותים של אימות חתימה ועריכת תצהירים בראשון לציון.

לפרטים נוספים וייעוץ ניתן לפנות לעו"ד ונוטריון שחר גולדנברג בטלפון 052-3656873